Info Terkini

Program DTK

Berikut merupakan senarai kursus yang ditawarkan untuk Program DTK (Diploma Elektronik Komputer), PSIS daripada semester 1 sehingga semester 6. Terdapat sebahagian maklumat tentang kursus-kursus berkenaan yang boleh dicapai atau dimuat turun melalui page ini.


Nota : Klik pada 'Link' dalam jadual di bawah, untuk mencapai maklumat atau memuat turun (Download) maklumat/dokumen yang dikongsikan. Sekiranya dokumen tersebut menggunakan platform CDOS, anda dikehendaki untuk mengisi Username dan Password, sebelum boleh memuat turun kesemua dokumen tersebut. Caranya ialah:

1) Anda Login Platform CDOS dengan mengisi username dan password 

  
2) Anda kembali semula ke Page ini, dan klik pada link yang anda inginkan. Proses muat turun (download) selesai dijalankan.DTK : Semester 1
AA101   Islamic Education 1
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 ,
-       Others
AB102   Moral Education 1
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : None
-       Others
AE101   Communicative English 1
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 ,
-       Others
AR101   Co-Curriculum 1
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 ,
-       Others
BA101   Engineering Mathematics 1
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
BB101   Engineering Science
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
BC101   Computer Application
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
ET101   Electrical Technology
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
ET102   Electrical Wiring
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EE101   Measurement
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others


DTK : Semester 2
AA209   Sains Teknologi & Kejuruteraan Dalam Islam
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 ,
-       Others
AB202   Moral Education 2
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : None
-       Others
AR201   Co-Curiculum 2
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 ,
-       Others
BA201   Engineering Mathematics 2
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
AW101   Occupational Safety And Health 1
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
ET201    Electrical Circuits
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EE201   Semiconductor Devices
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others

EC201   Fundamental Programming
-       Course Information Outline
-       Note : 2 , 3 , 4 (a) , 4(b) , 5 , 6 , 7 , 8 
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EE202   Digital Electronics
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC202   Computer Aided Design (CAD)
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others

DTK : Semester 3
AE301   Communicative English
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 ,
-       Others
AS101   Soft Skills
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : None
-       Others
BA301   Engineering Mathematics 3
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EE301   Electronic Circuits
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC301    Computer Network Fundamentals
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC302    Electronic Computer Aided Design (ECAD)
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC303   Computer Architecture And Organization
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC304   Microprocessor Fundamental
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others


DTK : Semester 4
AT401   Industrial Training
DTK : Semester 5
AE501   Communicative English 2
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 ,
-       Others
BA501   Engineering Mathematics 4
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : None
-       Others
EP301   Communication System Fundamentals
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 ,
-       Others

EC501   Embedded System Application
-       Note : 1 , 2 , 2(a) , 2(b) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-        Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
   Others 2
EC502   Visual Basic Programming
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC503    Operating System
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EE501   Project 1
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EJ501   Programmable Logic Controller (PLC) & Automation
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others

DTK : Semester 6
AC301   Tamadun Islam
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 ,
-       Others
BA601   Engineering Mathematics 5
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : None
-       Others
PB201   Entrepreneurship
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 ,
-       Others
EE601   Project 2
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EE603   CMOS Integrated Circuit Design
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC601     Database System
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC602   Computer System Diagnosis And Maintenance
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others
EC603  Embedded Robotic
-       Course Information Outline
-       Note : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7
-       Practical : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
-       Others

No comments:

Post a Comment