Info Terkini

Kemudahan

Di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, PSIS kami menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan 2 program yang ditawarkan iaitu:
  • Program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
  • Diploma Teknologi Elektronik (Komputer)

Berikut merupakan gambar-gambar bengkel dan makmal yang terdapat di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, PSIS :

Makmal Perkakasan Komputer 1

Makmal Perkakasan Komputer 2

Makmal Baikpulih Komputer

Makmal ECAD 1

Makmal ECAD 2

Makmal Elektronik
Makmal Baikpulih Alatan ElektronikMakmal Pengukuran

Makmal Pengaturcaraan 1Makmal Pengaturcaraan 2Makmal Prinsip Elektrik

Makmal Sistem Kuasa

Makmal Mesin

Makmal Telekomunikasi

Makmal Komunikasi DataBilik Persembahan Projek

Bengkel Pendawaian Elektrik

Bengkel Projek

No comments:

Post a Comment